Υποτροφίες

Οι υποτροφίες απονέμονται στους φοιτητές που επιτυγχάνουν στις εξετάσεις, που διεξάγονται στο τέλος του κάθε διδακτικού εξαμήνου και όχι στις επαναληπτικές. Για τη χορήγηση υποτροφίας λαμβάνονται υπόψη οι επιδόσεις, η διαγωγή και η τακτική παρακολούθηση του μεταπτυχιακού φοιτητή.

Επικοινωνήστε μαζί μας