Διδακτικό Προσωπικό

Για την απόκτηση γνώσεων και νέων εμπειριών, την ανάπτυξη προσωπικών και επαγγελματικών ικανοτήτων και τη μετατροπή συγκεκριμένων συμπεριφορών, απαιτείται η συμμετοχή σε προγράμματα εκπαίδευσης όχι μόνο των διδασκόντων από τον ακαδημαϊκό χώρο, αλλά και εξωτερικών συνεργατών-στελεχών στον κλάδο των Δημοσίων Οικονομικών. Για τον λόγο αυτό, το Πρόγραμμα πλαισιώνεται από ένα πολύ αξιόλογο επιστημονικό προσωπικό, με σημαντική εμπειρία στα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται, παράγοντας που εγγυάται το υψηλό επίπεδο της παρεχόμενης διδασκαλίας.

Τα κριτήρια επιλογής των διδασκόντων στο Π.Μ.Σ. είναι η συνάφεια της ειδικότητας, της εμπειρίας και του διδακτικού, ερευνητικού και συγγραφικού τους έργου, όπως και η αναγνώριση του συγγραφικού και επιστημονικού τους κύρους σε διεθνές επίπεδο στο αντικείμενο και τα μαθήματα του Π.Μ.Σ.. Κατά την επιλογή, λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια του επιστημονικού κύρους και της αποτελεσματικής και αρμονικής συνεργασίας.

Εφόσον ικανοποιούνται τα προαναφερθέντα κριτήρια, η επιλογή των διδασκόντων γίνεται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, καθώς και μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς ή άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής ή προσκαλούνται ως ειδικοί επιστήμονες άτομα ανάλογων προσόντων, που κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα και αξιόλογη επιστημονική, ερευνητική, συγγραφική ή εργασιακή εμπειρία.

Διδακτικό προσωπικό:

Αγιακλόγλου Χρήστος
Βλάμης Πρόδρομος
Βοζίκης Αθανάσιος
Δρίβας Κυριάκος
Ελευθερίου Κωνσταντίνος
Ιωακειμίδη Μαριλού
Κανάς Άγγελος
Καραβίτης Νικόλαος
Κοκορέ Ιωάννα
Μιχελακάκης Νικόλαος
Παντελίδης Παντελής
Πεμπετζόγλου Μαρία
Πολέμης Μιχαήλ
Πολλάλης Γιάννης
Ράικου Μαρία
Σταματόπουλος Ιωάννης
Χατζηδήμα Σταματίνα
Χλέτσος Θεολόγος - Μιχαήλ
Ψυλλάκη Μαρία

Επικοινωνήστε μαζί μας