Σκοπός του ΠΜΣ

Το Π.Μ.Σ. στην Εφαρμοσμένη Δημόσια Οικονομική και Πολιτική έχει σκοπό να παρέχει σε πτυχιούχους Α.Ε.Ι. μεταπτυχιακή εκπαίδευση στον τομέα της Δημόσιας Οικονομικής και Πολιτικής, μέσω ενός προγράμματος σπουδών ευέλικτου και διαρκώς εξελισσόμενου, προσφέροντας εξειδικευμένες γνώσεις.

Το Π.Μ.Σ. έχει σκοπό:

να εφοδιάσει τους φοιτητές με την θεμελιώδη γνώση που είναι απαραίτητη για την ενασχόληση στον τομέα των δημοσίων οικονομικών

να φέρει σε επαφή τους φοιτητές με τα πιο σύγχρονα προβλήματα που απασχολούν και θα απασχολήσουν τον δημόσιο τομέα στο μέλλον

να προσφέρει ελευθερία επιλογών στον φοιτητή ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του, καλύπτοντας όσο το δυνατόν μεγαλύτερο εύρος θεμάτων μέσω δύο κατευθύνσεων και μαθημάτων επιλογής

να προετοιμάσει τους φοιτητές για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου

να δημιουργήσει ειδικευμένους επιστήμονες, ικανούς να καλύψουν ανάγκες σε θέματα αποτελεσματικής διοίκησης του δημοσίου τομέα.

Επικοινωνήστε μαζί μας