Φ.Ε.Κ. Υπουργικής Απόφασης ιδρύσεως του Π.Μ.Σ.

Η εφαρμοσμένη δημόσια οικονομική και πολιτική εστιάζει στις διαδικασίες με τις οποίες δημιουργούνται διάφοροι τύποι πολιτικών και κανονισμών, όπως και τους ευρύτερους οικονομικούς, πολιτικούς και κοινωνικούς παράγοντες.

Επικοινωνήστε μαζί μας