Επικοινωνία

  Διεύθυνση

  Καραολή και Δημητρίου 80, Πειραιάς 185 34


  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

  Εφαρμοσμένη Δημόσια Οικονομική και Πολιτική

  Γραφείο Συντονισμού Μεταπτυχιακού Προγράμματος
  (Πληροφορίες για ενδιαφερόμενους υποψήφιους φοιτητές, πληροφορίες για ακαδημαϊκά / οργανωτικά θέματα του Προγράμματος)
  Καραολή και Δημητρίου 80, 18534 Πειραιάς (Κεντρικό κτήριο, 5ος όροφος, γραφείο 530)

  e-mail: apep@unipi.gr

  Τηλ: 210 4142285

  Τηλ: 690 8889070

  Τηλ: 697 0941908


  Ώρες λειτουργίας: Καθημερινές 10:00-14:00 & 18:00-20:00  Γραμματεία Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης
  (Εγγραφές, Πιστοποιητικά, Λοιπά Θέματα Φοίτησης)
  Καραολή και Δημητρίου 80, 18534 Πειραιάς (Κεντρικό κτήριο, ημιώροφος, γραφείο 110)

  e-mail: edaferera@unipi.gr

  e-mail: kkouts@unipi.gr

  Τηλ: 210 4142080

  Τηλ: 210 4142077


  Ώρες λειτουργίας: Καθημερινές 10:00-14:00