Υποδομές

Η εφαρμοσμένη δημόσια οικονομική και πολιτική εστιάζει στις διαδικασίες με τις οποίες δημιουργούνται διάφοροι τύποι πολιτικών και κανονισμών, όπως και τους ευρύτερους οικονομικούς, πολιτικούς και κοινωνικούς παράγοντες.

Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. χρησιμοποιείται η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή (π.χ. αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκη, εργαστήρια κλπ) του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης. Ειδικότερα, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν στη διάθεσή τους πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια Η/Υ, πλούσια ενημερωμένη Βιβλιοθήκη με πρόσβαση στην παγκόσμια ηλεκτρονική βιβλιογραφία, που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του Προγράμματος.

Επικοινωνήστε μαζί μας