Φιλοσοφία του Προγράμματος

Με την εισαγωγή στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με πολλαπλές προκλήσεις. Οικονομική, πολιτική και κοινωνική ανισότητα, κλιματική αλλαγή και ασθένειες όπως ο Sars-Cov-2 και το HIV-AIDS αποτελούν ίσως την κορυφή του παγόβουνου σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο. Σε αυτό το πλαίσιο, τα στελέχη του δημοσίου τομέα, αλλά και αυτά του ιδιωτικού τομέα και των ΜΚΟ, καλούνται να λάβουν αποφάσεις και να παράσχουν πληροφόρηση και συμβουλές επί ζητημάτων που άπτονται της δημόσιας οικονομικής πολιτικής σε πολλαπλές ομάδες ατόμων: πολιτικά πρόσωπα, τύπος, ιδιωτικοί και διεθνείς Οργανισμοί, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, ακόμα και απλοί πολίτες χρειάζονται πληροφορίες και βοήθεια για να επιλέξουν, να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν τις βέλτιστες δυνατές δημόσιες πολιτικές. Αυτό απαιτεί μια σειρά από δεξιότητες και γνώσεις, η διδασκαλία των οποίων αποτελεί το σκοπό του σχεδιαζόμενου μεταπτυχιακού προγράμματος στην Εφαρμοσμένη Δημόσια Οικονομική και Πολιτική.

Ο σχεδιασμός του Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένη Δημόσια Οικονομική και Πολιτική», το περιεχόμενο των μαθημάτων και η δομή του βασίζονται σε εφαρμοσμένα δημόσια οικονομικά.

Στο επίκεντρο του Προγράμματος βρίσκονται τα μαθήματα κορμού, μέσα από τα οποία οι φοιτητές θα μάθουν πως σχεδιάζονται, εφαρμόζονται και αξιολογούνται οι οικονομικές πολιτικές από τους δημόσιους οργανισμούς στο τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Τα μαθήματα διδάσκονται με ένα συνδυασμό παραδοσιακών διαλέξεων, case studies (μελέτες περιπτώσεων) και εφαρμογών σε τρέχοντα ζητήματα πολιτικής, ούτως ώστε οι φοιτητές να αφομοιώσουν πλήρως τις απαιτούμενες έννοιες και δεξιότητες σε μορφή άμεσα προσαρμοσμένη για την εφαρμογή τους.

Το δεύτερο σκέλος του Προγράμματος είναι η εξειδίκευση των γνώσεων και των εργαλείων αυτών στο πεδίο ενδιαφέροντος του κάθε φοιτητή, μέσα από την επιλογή κατεύθυνσης και μαθημάτων επιλογής, ούτως ώστε να μπορούν οι φοιτητές με τη σειρά τους να βρίσκουν απαντήσεις στις προκλήσεις δημόσιας πολιτικής που τους αφορούν. Κατ’ αυτό τον τρόπο, αναπτύσσονται και επεκτείνονται οι επαγγελματικές δεξιότητες των συμμετεχόντων μέσα από ενότητες, που διδάσκονται από καθηγητές και εξωτερικούς συνεργάτες με ενεργή ενασχόληση σε ζητήματα όπως η κοινωνικοοικονομική αξιολόγηση επενδύσεων, οι διαπραγματεύσεις και ο έλεγχος δημοσίων οργανισμών. Ο στόχος αυτός συνεπικουρείται και από την ύπαρξη στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης αναγνωρισμένων Π.Μ.Σ., εξειδικευμένων σε κατηγορίες της οικονομικής πολιτικής όπως τα Οικονομικά της Υγείας και της Εκπαίδευσης, η επιτυχημένη πορεία των οποίων δημιουργεί τη δυνατότητα για την ανάπτυξη συνεργασιών σε επίπεδο μαθημάτων, δραστηριοτήτων κ.α.

Το αποτέλεσμα των παραπάνω διδακτικών ενοτήτων είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα, που θα παρέχει εφαρμοσμένη γνώση κυρίως σε στελέχη του ευρύτερου δημοσίου τομέα, αλλά και σε στελέχη οργανισμών που δραστηριοποιούνται σε κλάδους άμεσα επηρεαζόμενους από τη δημόσια πολιτική (ή/και εμπλεκόμενους στη χάραξη αυτής), όπως τράπεζες, συμβουλευτικές επιχειρήσεις, ιδρύματα και ΜΚΟ. Οι απόφοιτοι θα διαθέτουν εξειδικευμένες δεξιότητες σε τομείς με επείγουσες ανάγκες, όπως η ανάλυση (ποσοτική και ποιοτική) δημοσίων πολιτικών, η διαχείριση δημοσίων οργανισμών και η στρατηγική επικοινωνία.

Η δημιουργία ειδικευμένων επιστημόνων, ικανών να καλύψουν ανάγκες σε θέματα αποτελεσματικής διοίκησης του δημοσίου τομέα, μπορεί να διατηρήσει και να δημιουργήσει οικονομική ανάπτυξη και θέσεις εργασίας στη χώρα.

Το Π.Μ.Σ. έχει σκοπό:

να εφοδιάσει τους φοιτητές με την θεμελιώδη γνώση που είναι απαραίτητη για την ενασχόληση στον τομέα των δημοσίων οικονομικών

να φέρει σε επαφή τους φοιτητές με τα πιο σύγχρονα προβλήματα που απασχολούν και θα απασχολήσουν τον δημόσιο τομέα στο μέλλον

να προσφέρει ελευθερία επιλογών στον φοιτητή ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του, καλύπτοντας όσο το δυνατόν μεγαλύτερο εύρος θεμάτων μέσω δύο κατευθύνσεων και μαθημάτων επιλογής

να προετοιμάσει τους φοιτητές για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου

να δημιουργήσει ειδικευμένους επιστήμονες, ικανούς να καλύψουν ανάγκες σε θέματα αποτελεσματικής διοίκησης του δημοσίου τομέα.

Επικοινωνήστε μαζί μας