Προκήρυξη – Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για τον Ακαδημαϊκό Κύκλο 2022-2024

    Προκήρυξη – Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για τον Ακαδημαϊκό Κύκλο 2022-2024

    Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς προσκαλεί υποψηφίους φοιτητές για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Εφαρμοσμένη Δημόσια Οικονομική και Πολιτική», που διοργανώνει για τον ακαδημαϊκό κύκλο 2022-2024.

    Δείτε περισσότερες πληροφορίες

    Comments are closed.