Κατεύθυνσεις του Προγράμματος

Κατεύθυνση Διοίκησης

Στην κατεύθυνση της Διοίκησης παρέχεται εφαρμοσμένη γνώση κυρίως σε στελέχη του ευρύτερου δημοσίου τομέα, αλλά και σε στελέχη οργανισμών που δραστηριοποιούνται σε κλάδους άμεσα επηρεαζόμενους από τη δημόσια πολιτική ή/και εμπλεκόμενους στη χάραξη αυτής, οι οποίοι απαιτούν ένα μίγμα γνώσεων που προέρχεται από την οικονομική επιστήμη και τη διοίκηση των επιχειρήσεων. Οι φοιτητές αποκτούν μια σειρά από δεξιότητες και γνώσεις χρήσιμες για την εξειδίκευσή τους σε θέματα επιλογής, σχεδιασμού και εφαρμογής των βέλτιστων δυνατών δημοσίων πολιτικών, ώστε να μπορούν να βρίσκουν απαντήσεις στις προκλήσεις της δημόσιας πολιτικής.


Κατεύθυνση Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης

Στην κατεύθυνση της Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης αναπτύσσονται και επεκτείνονται οι επαγγελματικές δεξιότητες των συμμετεχόντων μέσα από την εξειδίκευση των γνώσεων και των εργαλείων στο πεδίο της χρηματοοικονομικής διαχείρισης του ευρύτερου δημοσίου τομέα ή οργανισμών που δραστηριοποιούνται σε κλάδους άμεσα επηρεαζόμενους από τη δημόσια πολιτική ή/και εμπλεκόμενους στη χάραξη αυτής, όπως τράπεζες, συμβουλευτικές επιχειρήσεις, ιδρύματα και ΜΚΟ. Εξασφαλίζονται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές σταθερά θεμέλια γνώσεων και μεθόδων έρευνας, τα οποία θα τους καταστήσουν ικανούς για συνεχή εκμάθηση και ανάπτυξη στον τομέα της ειδίκευσής τους.

Επικοινωνήστε μαζί μας