Ημερολογιακό πρόγραμμα μαθημάτων

Στη σύγχρονη εποχή του συνεχώς αυξανόμενου ανταγωνισμού, των πολλών προσδοκιών και της ανάγκης των νέων ανθρώπων για εργασία, όλο και περισσότερα φιλόδοξα άτομα αναζητούν τους κατάλληλους επιταχυντές της μελλοντικής σταδιοδρομίας τους. Νέοι απόφοιτοι, πολλές φορές παράλληλα με την αναζήτηση εργασίας, αλλά και εργαζόμενοι που στοχεύουν να σταδιοδρομήσουν ως εξειδικευμένα υψηλόβαθμα στελέχη του δημόσιου τομέα, αναζητούν ένα πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών μέσα από το οποίο θα αποκτήσουν όλα τα απαραίτητα εφόδια για την επαγγελματική τους ανέλιξη.

Σε αυτές τις συνθήκες, η ιδανική λύση θα πρέπει να συνδυάζει εργασία με σπουδές. Εργασία με πλήρες ωράριο και σπουδές δομημένες με τρόπο που να ταιριάζει στα ωράρια εργασίας. Το Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένη Δημόσια Οικονομική και Πολιτική» είναι προσαρμοσμένο στις πολλαπλές ανάγκες των εργαζομένων φοιτητών. Ανάγκες για εργασία, ανάπαυση, αλλά και ενεργό συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Για το λόγο αυτό, το ημερολόγιο πρόγραμμα είναι δομημένο έτσι, ώστε τα μαθήματα να γίνονται δύο φορές εβδομαδιαίως σε μη εργάσιμες ώρες. Στο πλαίσιο αυτό, τα μαθήματα γίνονται κάθε Πέμπτη ή Παρασκευή απόγευμα, αναλόγως με την Κατεύθυνση που επιλέγει ο φοιτητής, και κάθε Σάββατο πρωί.

Η έναρξη του Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένη Δημόσια Οικονομική και Πολιτική» είναι τον Οκτώβριο κάθε έτους και διαρκεί τρία (3) διδακτικά εξάμηνα. Κάθε ακαδημαϊκό έτος αποτελείται από δύο (2) διδακτικά εξάμηνα: το χειμερινό (Οκτώβριος-Ιανουάριος) και το εαρινό (Φεβρουάριος-Ιούνιος). Κάθε διδακτικό εξάμηνο διαρκεί τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις εκπαιδευτικές εβδομάδες. Οι εξεταστικές περίοδοι είναι την 2η και 3η εβδομάδα του Φεβρουαρίου και την 3η και 4η εβδομάδα του Ιουνίου.

Επικοινωνήστε μαζί μας